Installation av Toshiba värmepump

Det är viktigt att din Toshiba värmepump installeras korrekt. En värmepumpsinstallation innehåller en del komplicerade moment, som är avgörande för pumpens effekt.

Viktigt med certifierad installatör

Det är viktigt att tänka på att installationen av din värmepump sker av av en certifierad kyltekniker. Detta krävs vanligen för att garantin ska gälla och det kan därför bli väldigt kostsamt om värmepumpen skulle gå sönder efter en egen installation. Anledningen till att en kyltekniker ska sköta installationen, är att värmepumpen använder sig av ett köldmedie som enligt svensk lag bara får hanteras av certifierade kyltekniker. En certifierad installatör besitter också de kunskaper som krävs för att din värmepump ska bli så effektiv som möjligt.

Så går intallationen till

installation av värmepump - vakuumpumpInstallationen går till så att en installatör kommer till ditt hem och kopplar samman inne- och utedelar, vakuumsuger anläggningen och släpper på tillräcklig mängd köldmedium. Ni går gemensamt igenom lämplig placering. Installatören utför allt arbete i form av borrning och rördragning. Du får, efter att installationen är klar, en genomgång av hur du ställer in och använder din värmepump. En luftvärmepump är relativt enkel att installera för en expert och brukar inte ta alltför många timmar. En luftvatten värmepump däremot innehåller fler moment, då även vatten måste kopplas och tar betydligt längre tid.

Köp installation och värmepump samtidigt

När du köper din värmepump kan du oftast köpa till en installation av samma leverantör. Detta är ett smidigt sätt att trygga en bra installation. Stora leverantörer samarbetar oftast med installatörer över hela landet och kan ordna med en installatör i ditt närområde.

ROT-avdraget

Du kan dra av 30 % av kostnaden för arbetet på en installation med hjälp av ROT-avdraget. Att tänka på är att du ska vara skriven som ägare av fastigheten och att fastigheten ska vara äldre än 5 år. Leverantören ska kunna informera dig om vad installationen kommer att kosta både innan och efter ROT-avdrag.

Behöver du hjälp med en installation?

Om du behöver hjälp med en installation föreslår vi att du vänder dig till Polarpumpen AB. Du kan nå dem på tel: 0770-777 600 eller gå till www.polarpumpen.se. Du kan också skicka in en offertförfrågan till oss så kommer du bli kontaktad av en av våra specialister.